24Nisan2018

GÜNCEL ARKEOTEKNİK Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*) - Sayfa 2

Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*) - Sayfa 2

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Tüm Sayfalar

 

Tarih öğretmenliğine ise Tarih Öğretmenliği veya Tarih Bölümü mezunları başvuruda bulunabilmektedir. “Aylık Karşılığı Okutulacak Ders” konularını Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslâm Tarihi, Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları oluşturmaktadır.

Müfredatta yer alan konular oldukça kapsamlı ve doyurucu gözükmektedir.  Konular arasında hatta merkezi Şam olan ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin bir bölümünde egemenlik süren Emeviler’in tarihi veya yine Anadolu için yine yaklaşık aynı coğrafyada egemenlik kuran ve başkentleri önce Bağdat, sonra Samarra olan Abbasilerin tarihi bile öğretilmektedir. Buna karşın gençlerimiz Hitit, Fryg, Urartu, Likya, Lidya tarihinden ve uygarlıklarından bihaber bırakılmaktadırlar. Diğer bir ifade ile Türk Milli Eğitimi özbeöz Anadolulu olan bu kültürlere önemsizmiş veya yokmuş gibi davranmaktadır. Neden “Tarih” dersinde Anadolu’nun eski çağ tarihine yer verilmemektedir?

Kars’tan Edirne’ye, Sinop’tan Mersin’e yurdumuzun dört bir yanındaki il ve ilçelerimizde, hatta yer yer köylerimizdeki toplam 188 adet müze ve 130 adet düzenlenmiş ören yerinde (bkz. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-45478/eski2yeni.html) Anadolu Uygarlıklarına ait binlerce eser sergilenmektedir. Ayrıca yurdumuzda halihazırda bilinen 452 Paleolitik (Eski Taş) Çağ, 372 Neolitik (Yeni Taş) Çağ, 1230 Kalkolitik (Bakır) Çağ, 2989 Bronz Çağı ve 2363 Demir Çağı yerleşimi bulunmaktadır (bkz. http://www.tayproject.org/trhome.html). Ancak, Türk gençliği her an kolaylıkla ulaşabileceği, yani elinin altında bulunan bu uygarlıktan bihaber yetiştirilmektedir. Buna karşın belki ömründe hiç göremeyeceği Bağdat’taki, Şam’daki, Kahire’deki veya Endülüs’deki Emevi veya Abbasi kültür varlıklarını öğrenmektedir. Bizim elbette ne Abbasi, ne Emevi, ne de genel anlamda İslam Tarihinin öğretilmesi ile ilgili bir itirazımız yoktur, olamaz da. Ancak anlam veremediğimiz konu, kendi insanımızın yaşadığı toprakların geçmişinden bihaber yaşamaya, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, mahkum edilmesidir. Böylece müze ve ören yerlerimize her yıl yapılan milyonlarca liralık yatırımın sadece yabancı turistlere hizmet etmesidir. Belki de eğitimsizlik nedeniyle halkımız kültür varlıklarını define olarak görmekte ve bilinçsiz bir şekilde saldırarak tahrip ve yok etmektedir. Halk eli ile yapılan Vandalizm konusunda belki de eğitim eksikliği nedeniyle dünyada en üst sıraları işgal etmekteyiz. Neden “Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler” arasında Anadolu Uygarlıklarını (Paleolitik/Eski Taş Çağından itibaren kronolojik olarak)  tanıtan bir ders yer almamaktadır?

Arkeologlara hiçbir şekilde öğretmenlik hakkı verilmez ise, Anadolu’nun zengin ve parlak geçmişimizi kim tanıtacaktır ve kim sevdirecektir? Selçuklu öncesi Anadolu Uygarlıklarının göz ardı edilmesinde “Yunan” veya “Rum” kavramlarının etkisi var mıdır?

Yunanlılar veya Yunan Uygarlığı denince akla gelen bugün Kıta Yunanistan’da yaşayan halktır ve onların temsil ettiği düşünülen kültürdür. Bu halkın ve kültürün Türklerden önce Anadolu’ya hakim olduğu ve Efes, Milet, Priene vb. kentlerin Yunanlılara ait olduğu, müzelerimizdeki kültür varlıklarının da Yunan Uygarlığına ait olduğu düşünülmektedir. Ancak, Kıta Yunanistan’da yaşayan ve kendilerinin Yunanlı olduğunu düşündüğümüz halk, kendilerine Ellenler (Hellenler), ülkelerine ise Ellas (Hellas) denmesini istemektedir. Yani, Yunanlılar Yunan terimini kabul etmemektedirler. Bu durumda Yunan veya Yunanlı ne demektir?ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.