27Nisan2018

GÜNCEL DUYURULAR EKVAM GÖZYAŞI ŞİŞELERİ SEMPOZYUMU

EKVAM GÖZYAŞI ŞİŞELERİ SEMPOZYUMU

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
EKVAM GÖZYAŞI ŞİŞELERİ SEMPOZYUMU
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir’de “Uluslararasi Antik Çağda Pişmiş Toprak Gözyaşı Şişeleri Sempozyumu” düzenlenecek.

 

Yapılacak bu sempozyumun bildirisi:

ULUSLARARASI ANTİK ÇAĞDA PİŞMİŞ TOPRAK GÖZYAŞI ŞİŞELERİ SEMPOZYUMU

17-18 Mayıs 2018 / İzmir

19-21 Mayıs 2018 / Midilli-Yunanistan gezisi

Birinci Sirküler - Bildiri Çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), Hellenistik, Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde tüm Akdeniz dünyasında pişmiş toprak bir kap form olarak bilinen gözyaşı şişeleri hakkında 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir’de uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir. Arkeoloji literatüründe  "unguentarium" olarak bilinen bu kap tipinin pişmiş toprak ve cam örnekleri Anadolu’nun her yerindeki arkeolojik kazılarda ve müzelerde oldukça yüksek miktarlarda mevcuttur. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde bu kapların temel işlevi kokulu yağların, parfümlerin ve kozmetik merhemlerin saklanmasıdır. Bu profan kullanımının yanı sıra söz konusu şişeler pagan geleneğinde mezarlarda sunu nesnesi olarak kullanılmışlardır. Ancak Erken Bizans Dönemi’nde gözyaşı şişelerinin form ve işlevi büyük oranda değişmiştir. Anadolu’da ve Akdeniz’in neredeyse her yerinde bu kap tipine çok sayıda tesadüf edilmesine rağmen, bu kapların işlevleri, tipolojileri, tarihlendirmeleri, isimlendirilmeleri, üretim yerleri vbg. önemli sorular hala çözüm bulamamıştır.

Bu sempozyumda sadece İ.Ö. 4. yy.’ın ortası ile İ.S. 6. yy.’ın ortası arasındaki pişmiş toprak gözyaşı şişelerine odaklanılacak ve pişmiş toprak gözyaşı şişelerinin tanımı, tipolojisi, kronolojisi, konteksleri, işlevleri ve bölgesel özellikleri başta Anadolu olmak üzere, tüm Eskiçağ Akdeniz dünyasında irdelenecektir. Ayrıca bu sempozyum vasıtasıyla pişmiş toprak gözyaşı şişeler hakkındaki daha önceki yayınların eksiksiz bir kaynakçası oluşturulacaktır. Sempozyumda öngörülen temel konular bazıları şöyledir:

- Anadolu’daki arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları, müzeler ve özel kolleksiyonlarda bulunan pişmiş toprak gözyaşı şişeleri,

- Gözyaşı şişeleri hakkındaki Antik Yunan ve Latin yazılı kaynakları,

- Pişmiş toprak gözyaşı şişelerinin tipolojik gelişimi,

- Geç Klasik-Erken Hellenistik Dönemler’de unguentarium ve lekythos, amphoriskos gibi formlar arasındaki tipolojik geçişler ve işlevsel benzerlikler,

- Ön Asya’da Hellenistik Dönem öncesi bilinen benzer kap formları ve Antik gözyaşı şişeleri ile ilişkileri,

- Ölümden sonraki yaşama ilişkin Antik pagan gelenekleri: Anadolu’daki mezar kontekslerinde ele geçen gözyaşı şişelerinin işlevleri,

- Pişmiş toprak gözyaşı şişelerinde taşınan parfüm ve merhem gibi ticari maddeler,

- Pişmiş toprak gözyaşı şişelerinin işlevleri açısından ilintili oldukları diğer kap formları,

- Hellenistik ve Roma Dönemleri pişmiş toprak gözyaşı şişelerinin cam, metal ve mermer gözyaşı şişeleri ile ilişkileri,

- Hellenistik, Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde pişmiş toprak gözyaşı şişelerinin Anadolu’daki üretim merkezleri,

- Gözyaşı şişelerinin tasvir edildiği Hellenistik ve Roma Dönemleri mezar stelleri ve diğer ikonografik öğeler,

- Erken Bizans Dönemi’nde Hristiyanlık geleneğinde bir hacı objesi olarak kullanılan gözyaşı

şişeleri,


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.