18Şubat2018

GÜNCEL KÜLTÜR-SANAT Tarihteki Önemli Astrologlar

Tarihteki Önemli Astrologlar

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Tarihteki Önemli Astrologlar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

Doğu ve batının tarihteki önemli tanınmış astrolog ve filozoflarının kısa hayat hikayeleri:

Ali Bin Rıdvan: Mısırlı astrolog ve doktor. Hayatını astroloji, astronomi ve tıp bilimine adamıştır. 15 yaşında tıp eğitimine başlayıp doktor oluyor. Mısırdaki doktorların başına geçiyor. Orta Çağ’da dört dünya alimi arasında ismi geçer. 1006 yılında süpernova gözlemiyle ünlüdür. En hatasız yorum ondan gelmiştir. Eserleri ise; Doğumların Deveranı (1524 yılında Venedik’te basılmıştır), Zodyak’ın 12 Burcundaki Kuyrukluyıldızların anlamları üzerine inceleme (1563 yılında Nürnberg’de basılmıştır).

Antoninus Pius: Roma İmparatorluğu onun döneminde en uzun barış dönemini yaşamış. Antoninus astrolog Hadiran tarafından evlat edinilmiş, güçlü doğum haritası etkisi nedeni ile de bir sonraki imparator olarak ilan edilmiş. Astroloji bilgisi üvey babası Hadiran tarafından gelmektedir. En önemli özelliği ise 12 burçluk Zodyak’ı seri olarak paralar üzerine bastıran ilk imparator.

Aristoteles: Tarihin en tanınmış filozoflarındandır. Mantık, doğa bilimleri, metafizik, etik, retorik konularına ilişkin yüzlerce yazısı vardır. Astroloji ile ilgili kısmı ise elementler öğretisidir. Elementler Aristo tarafından genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Dört element, dört temel kalite ile eşleştirilmiş ve ortaya sıcak, soğuk, nemli ve kuru kaliteler ortaya çıkmıştır. Dört element astrolojinin temelidir. Dört element, Dört iklim, dört yaşam çağı, dört vücut sıvısı ortaya çıkmıştır. Bunlar varlıların temel karakterleri, mizaçları, eğilimleri, hastalıkların belirlenmesinde rol oynar.

Battani: Harran doğumlu matematikçi, astrolog ve astronom. İslam dünyasının en önemli astrologlarından biridir. Güneş ve Ay’a ilişkin en doğru gözlemlemeleri yapması ile ünlenmiştir. En önemli eseri Kitab al-Zij’dir. Bu kitap gök kürenin burçlara ve derecelere ayrılmasının anlatımı ile başlamaktadır. Sonrasında Güneş/Ay ve beş gezegenin hareketleri üzerine incelemeleri bulunmaktadır. Kitabın bir bölümünde o döneme ait astrolojinin sorunları üzerinedir.

Berossus: M.Ö. 330 yıllarda doğduğu varsayılmaktadır. Kos Adası'nda astroloji okulunu kurarak Yunan Astrolojisi'nin kurucusu kabul edilmektedir. Babil hikayeleri isminde üç bölümden oluşan bir kitap yazmıştır. Kehanetlerinin doğruluğu sebebi ile onuruna dili altından yapılmış bir heykel dikilmiştir Atina’da. Astrolojide özellikle açılar öğretisini Helenistik dünyaya önemli rol oynamıştır. Dünyanın sonunun geleceği zamanı gezegensel döngüleri hesaplayarak bulmaya çalışmıştır.

Cardanus: 1501 yılında dünyaya gelen Cardanus; İtalyan Rönesans matematikçi, doktor, astrolog ve filozoftur. 1554 yılında İsa’nın doğum haritasını hesaplayıp yayınladığı için 1570 yılında engizisyon tarafından tutuklanmış, üç ay hapis yattıktan sonra para cezasına çevrilerek serbest bırakılmıştır. 230 üzerinde kitap yazmış. Astroloji ve rüya yorumları ile yoğun bir şekilde ilgilenmiş ve insanların doğum haritalarını çıkartarak yorumlamıştır. Özellikle Metoposkopi'nin mucidi sayılmaktadır. Alın çizgileri ve bu çizgilerin ilişkili olduğu gezegenler hakkında çalışmalar yapmıştır. Önsezi, rüya, astroloji üzerine bir çok çalışması bulunmaktadır. Bir astroloğun başarılı olması için gerekli dokuz şarttan bahseden bir listesi bulunmaktadır.

Uluğ Bey: En önemli İslam astrologlarından biridir. Sultan olmasının yanı sıra, astronom, matematikçi ve bir müneccimdi. 1428'de bir rasathane inşaa etti. İlime ve özellikle astronomiye büyük önem verdi. Rasathanesinde bir çok öğenci yetişti. En büyük kehaneti; oğlu tarafından öldürüleceğini söylemesiydi. Nitekim de öyle oldu. Oğlu Abdullatif babasını öldürdü.

Abraham Zacuto: İlk demir usturlabı yapan kişidir. Kabalayla yakından ilgilenmiş ve mesihin geliş tarihi konusunda çalışmalar yapmıştır. Döneminin en ünlü gök bilimci ve matematikçilerindendi. “Büyük derleme” eseri denizciler için rehber bir kitap olmuştur. Söylentilere göre Kristof Kolomb onun kitabı sayesinde Jameika'yı bulmuştu.

Johannes Kepler: Tycho Brahe’nin yardımcısıydı. Brahe'nin ölümünden sonra Danimarka Kralı'nın kurdurduğu gözlem evinin başına geçirildi. Üçüncü yasa olarak anılan teoriyi keşfetti. 1. yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş'in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder. 2. yasası: Bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. 3. yasası: Gezengenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş'e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır. Kepler; doğum haritasına bakarakda para kazanır. Bazı yıldız haritalarını da siyasal karışıklığa sebep olmaması için değiştirdiği iddiası da bulunmaktadır.

John Dee: İngiltere Kraliçesi 1.Elizabeth’in astroloğu. Tudor hanedanının bilge adamı. Astrolog olmasının yanı sıra hem kimyager hem matematikçi idi. Ökültizm üzerine bir çok çalışma ve inceleme yaptı. Matematik ve büyünün birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu savunan Dee; ruhlarla da temas halindeydi.

Anaksimandros: İyonlu bir filozoftur. Thales'in öğrencisidir. Aynı zamanda tarihsel kaynaklara göre öğretilerini kaleme almış ilk filozoftur ve eseri Grek dilinde düz yazı olarak kaleme alınmış ilk kitaptır. O hem bir doğa filozofu hem de bir doğa araştırıcısıdır. Her iki alanda da çığır açmıştır. Bilime önderlik yapan ve evrene farklı gözle bakıp inceleyen ilk kişidir. Birçok kişi tarafından astronominin kurucusu sayılır ve ilk kezkozmoloji ya da dünya üzerinde sistematik felsefe görüşü geliştiren filozoftur. Felsefeye ‘arkhe’ terimini de ilk o getirmiştir.

Pythagoras - Pisagor: Gezegenlerin dönerken çıkardıkları sesleri işittiğini söyledikten sonra mûsikî ilminin öncülüğünü yapan Pythagoras, tasavvuf literatüründe de sıkça anılmaktadır. Bu teori, zaman zaman mûsikî ile astroloji arasında ilişkiler kurulmasına da sebep olmuştur. Risâle-i Mimâriyye'de mûsikî-astroloji ilişkisine ışık tutacak nitelikte, şu bilgiler mevcuttur: (…) Makamlar da onikidir. Sekizinci göğün oniki burcu olduğundan, makamları oniki kısım üzere koymuşlardı. Oniki burç dedikleri; kuzu, boğa, ikizler, yengeç, arslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. Oniki makam dedikleri; Rast, Isfahan, Irak, Zirifkend, Büzürk, Zengüle, Rühavî, Hüseynî, Hicâz, Bûselik, Nevâ ve Uşşak''tır. Bundan başka dört unsur vardır ki "anâsır" dedikleri ateş, hava, su, toprak. Şube de dörttür. Şubeyi dört unsura göre koymuşlardır. Yegâh, Dügâh, Segâh, Çargâh. En aşağı mertebe Yegâh''tır, yukarı mertebe ise Çargâh. Dügâh ve Segâh, bu ikisinin arasındadır. Ve gezegenler de yedidir. Zuhâl, Müşteri, Merih, Şems, Zühre, Utarit, Kamer. Vâze de yedidir. Zira âvâzeyi yedi gezegene göre koymuşlardır. Yedi âvâze dedikleri ise; nevruz, selmek, şehnaz, mâye, gerdaniye, hicaz ve geveşttir.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.