MAKALELER TARİH İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA “SAVAŞ VE TAKTİK”

İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA “SAVAŞ VE TAKTİK”

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA “SAVAŞ VE TAKTİK”
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar

İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA “SAVAŞ VE TAKTİK”

İskitlerin hayatı hep mücadele içerisinde geçiyordu. Otlakların kontrol altında tutulması dağınık boyların bir araya getirilerek siyasi birliğin sağlanması, düşman ülkelerine akınlar düzenleyerek ganimetler elde edilmesi başarılı bir şekilde savaşmaya bağlıydı. Bozkır Türk’ü için savaş eğlenmek, spor yapmak gibi bir meşguliyetti. Şartlar bozkır Türk’ünü savaşmaya ve savaşı da onun hayatının bir parçası yapmaya sevk etmişti.  Dio Chrysostom “İskitler daima savaş halindeydi” diyerek İskitlerin hayatında savaşın yerini ortaya koymuştur.

Bozkır süvari birlikleri, süratli atları nedeniyle büyük bir hareket kabiliyetine sahiptirler. İskit süvarileri silahlarının özellikle oklarının vurucu gücü sayesinde “uzaktan savaş” prensibini benimsemişti. Bu savaş tarzı yaya olarak savaşan ağır silahlı düşman askerleri üzerinde büyük avantaj sağlıyordu. Savaşa ani hücumla başlanır ve bununla düşmanın aniden imhasından ziyade birliklerin dağıtılması gayesi güdülürdü. Yıldırım hızıyla hareket eden atlılar kısa bir zaman süren ok yağmuru ve göğüs göğüse çarpışmadan sonra yanıltıcı bir geri dönüşle kaçmaya başlar ve her yöne kaçarak düşman saflarını bozardı. Bu sırada yanlarda gizlenen atlılar geri dönenlerle birlikte onları takibe koyulan düşman üzerine saldırır ve bu surette onları kolayca alt ederdi. Bu taktik “bozkır taktiği”, “hilal taktiği” veya “turan taktiği” olarak adlandırılmıştır.

Bu taktik üç safhada gerçekleştiriliyordu. Bunlar yıpratma, yanıltma ve imha idi. Yıpratma saflarında düşman üzerine ani baskınlar düzenlenerek düşman ordusu hasara uğratılıyor, morali bozuluyor ve korkutuluyordu. Yanıltma safhasında atlılar geri çekiliyormuş gibi yaparak düşmanın kendilerini takip etmesi sağlanıyordu. Böylece düşman istenen yere çekiliyordu. Bu sırada da düşmanın kullanacağı kurutuluyordu. Üçüncü safhada ise düşman pusuya bütün kaynaklar düşürülüyor ve etrafı kuşatılarak yenilgiye uğratılıyordu. Bozkır savaş taktiğinin uygulandığı en güzel örnek MÖ. 528’deki Pers kralı Kyros ile Massaget kraliçesi Tomris arasındaki savaştır. Başarılı savaşlar sonucunda İmparatorluğunun sınırlarını kuzeydoğuya doğru genişleten Kyros, Hazar Denizine doğru sınırlarını genişletmek istiyordu. Bu nedenle Massagetler üzerine bir sefer düzenlemiştir. Herodotos bu savaş hakkında şu bilgileri vermektedir; Massagetler kocasının ölümünden sonra tahta geçmiş olan bir kraliçenin yönetiminde bulunuyorlardı; adı Tomris’di. Kyros elçiler gönderdi.Kendisiyle evlenmeyi çok istediğini bildirdi.

Ama Tomris biliyordu ki onun asıl istediği kendisi değil, Massaget krallığıdır ve kabul etmedi. Kyros hileyi söktüremeyince ordusunu Arax (inci) üzerine vurdu ve Massagetler’e karşı açıktan sefer hazırlığına girişti; ordu geçebilsin diye ırmak üzerine köprüler atıyor, kayıklar üzerine kuleler yükletip ırmağı aşırtıyordu. Bu işlerle uğraşırken Tomris’den bir elçi geldi ve şunları söyledi: “Medler kralı bu işlerden vazgeç; bu yaptıkların senin hayrına mıdır, değil midir bilemezsin; bırak diyorum kendi halkına hükmet, bizim de kendi halklarımıza hükmetmemize karışma. Ama sanırım yolunu bu öğüde göre çizmek istemeyeceksin öyle değil mi? Eğer ille de Massagetler’le boy ölçüşmek istiyorsan, o zaman ırmağın iki yakasını birleştirmek için bu kadar zahmete katlanma; biz ırmaktan üç günlük yola kadar çekileceğiz; suyu geç ve ülkemize gel; yok eğer bizim gelmemizi istiyorsan bu dediğimizi sen yap.”

Bu haber üzerine Kyros, Pers ileri gelenlerini çağırttı, durumu anlattı ve nasıl bir yol tutulması gerektiği hakkında onlara danıştı. Kyros Tomris’e geri çekilmesini, çünkü ırmağı kendisinin aşacağını ve ona karşı yürüyeceğini bildirdi. Tomris başta yaptığı öneriye uyarak geri çekildi. Kyros krallığın yönetimini oğlu Kroisos’a bıraktı. Kendisi ordusuyla birlikte ırmağı aştı. Kyros Arax’tan öteye bir gün ilerledikten sonra orada sürülerinden bir çok hayvan öldürttü, yemekler pişirtti. Büyük bir şölen hazırladı, şarap yemek ne varsa masrafa bakmadan hepsini döktü sonra orada ordunun en az işe yarayanlarını bırakıp üst yanını toplayarak ırmağa doğru geri çekildi.

Massaget ordusunun üçte biri çıkageldi. Kyros’un bıraktıklarını karşı koydukları için öldürdüler ve düşmanı kırdıktan sonra hazır şöleni gördüler. Sofraların başına çöküp yemeğe giriştiler; gırtlaklarına kadar yemek ve şarapla dolunca uyudular. Persler üstlerine geldiler ve çoğunu kılıçtan geçirdiler, daha fazlasını da canlı yakaladılar. Bu arada Tomris’in oğlu Spargapises’i de ele geçirdiler. Massagetler’e o kumanda ediyordu. Kraliçe ordusunun ve oğlunun başına gelenleri öğrenince Kyros’a bir haberci saldı, şu haberi gönderdi; “Kana doymayan kanlı katil Kyros, bu başarıyla şişinme; bu zaferi içtiğiniz zaman sizin de aklınızı başından alan üzüm kazandı. Bu zehirdir diyorum. Seni hilebazlıkla oğlumun efendisi yapan; bu güçlerin ölçüştüğü bir savaş değildir. Bak şimdi beni dinle, oğlumu bana geri ver, bir şeyler karıştırmadan çık git bu topraklardan. Massaget ordusunun üçte biri üzerinde kazandığın kaba zaferle yetin. Ama eğer bu dediğimi yapmazsan, Massagetlerin efendisi olan güneş adına and içerim ki kan dökmeye doymayan adam, seni ben kanla doyuracağım.”

Elçinin sözlerine Kyras kulak asmadı. Kraliçe Tomris’in oğluna gelince sarhoşluktan ayılıp ta başına geleni gördüğü zaman kendini öldürdü. Tomris Kyros’un cevabını öğrenince bütün kuvvetlerini topladı, Kyros’un üzerine yürüdü. O sabah barbarlar arasında geçen savaşların en ağırı oldu; Başlangıçta uzaktan uzağa ok atmışlar. Oklar tükenince kargı ve hançerle birbirlerinin üzerine atılıp göğüs göğüse vuruşmaya başlamışlar. Uzun süre aynı yerde kalmışlar ne biri ne de öteki karış çekilmek istemiyormuş. Sonunda Massagetler kazanmışlar.”

Frontinus  Strategemata (stratejiler) adlı eserinde Massagetlerin bu savaşı geri çekilme ve pusuya yatma taktiğiyle kazandığını söyler; “İskit Kraliçesi Tomris ve Pers Kralı Kyros savaşırken kraliçe korkuyormuş gibi yaparak kendi birliklerince iyi bilinen bir dar geçide Kyros’u çekmeyi başardı ve orada aniden karşısına çıkıp yerin doğasının da yardımıyla kesin bir zafer kazandı.” Buna göre Massagetlerin Pers ordusunun önünü köprü başına girişte kestikleri ve dağlık arazinin başında yani büyük Balhan’da onları zorladıkları ve yok ettikleri anlaşılıyor.

Burada savaş taktiğinin her üç safhası da görülmektedir. Özellikle düşmanın dar bir vadide sıkıştırılarak etrafının kuşatılması, ok yağmuruna tutulması ve düşmanın hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kalkması galibiyette önemli bir yer tutmuştur.  Bu savaştan aşağı yukarı 15 yıl sonra MÖ. 513’de Pers kralı Darius Kyros’un planını gerçekleştirmek için İskit ülkesine sefer düzenlemeye karar verdi. MÖ. 6.yy’ın sonlarına doğru Darius güçlü bir devlet oluşturmayı başarmıştı.

İmparatorluğunu Mısır’dan Hindistan’a kadar sınırlarını genişletmişti. Grek şehir devletleri batıda yolunu tıkadığı için onları fethedecekti. Fakat onlara karşı hareket etmeden önce imparatorluğunun kuzey yolları İskitler ve komşuları Sarmatlar tarafından yapılacak saldırılara karşı güvenceye alınmalıydı. Darius savaş hazırlıklarına başladı. Kendine tabi devletlere haberciler göndererek kimilerinden asker kimilerinden gemi, kimilerinden de Çanakkale boğazına bir köprü kurmalarını istemiştir.  Kısa bir süre sonra Herodotos’a göre 700 bin kişilik bir ordu toplamıştır. Bu kesinlikle eski çağın en büyük ordularından biriydi. Darius başkenti Susa’dan yola çıktı. Çanakkale Boğazını teknelerden köprü yaptırtarak geçti. Güçlü ordusu, zorlanmadan Trakya kabilelerinin direncini kırdı. Bu arada İskitler’de komşularına elçiler göndererek Perslere karşı birlik oluşturmak için onları ikna etmeye çalıştılar. Gelon, Budin ve Sarmat kralları İskitlere yardım etmeye söz verdiler. Buna karşılık Agathrsiler, Neuriler, Antraphaglar, Melankhlenaslar, Taurisliler İskitler’e yardım etmeyi reddetmişlerdir.


ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.