23Nisan2018

KURUMSAL
Makale İçeriği
Yayın İlkeleri
Kurallar
Gizlilik ve Güvenlik
Tüm Sayfalar

(Yayın İlkeleri, Kurallar, Gizlilik ve Güvenlik konularını lütfen okuyunuz;

websitemize erişiyorsanız, koşullarımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz.)

YAYIN İLKELERİ

Arkeografya’nın Anlamı ve Kapsamı

Arkeografya, sözcük anlamıyla “eskinin yazımı”, “geçmişin betimlenmesi” demektir. Bu anlama dayanarak websitemize Arkeografya adını verdik. Çünkü genel yayın politikamız, geçmişte ülkemizde ve çevremizde meydana gelmiş kültürlerin ve uygarlıkların ortaya konularak irdelenmesi, kültürel eserlerin belgelenmesi ve tanıtımı amacını gütmektedir. Eski zamanlardan günümüze ulaşmış somut ve soyut kültürel değerleri en başından itibaren sahiplenerek, hiçbir önyargıya varmadan ve hiçbir ayrıma tabi tutmadan, sadece bilimsel ve objektif kriterlere göre değerlendirip okurlarımıza sunmak istiyoruz. İnsanlığın yarattığı kültür ve uygarlıkların yine insanlığın ortak malı olduğuna inanıyoruz.

İlgi alanımız, canlıların oluşma sürecinden itibaren, özellikle insanlığın kültür ürünlerinin ortaya çıkmasıyla başlar ve günümüze gelince biter. Bu süreç içerisinde çeşitli bilim dallarının incelediği konular bizim de çizdiğimiz çerçevenin içerisindedir. Bu duruma göre, eski ve geçmiş kültür ve uygarlıklarla ilintili olan Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji ve Paleontoloji dalları Arkeografya’nın kapsamı dahilindedir. Bundan dolayı diyebiliriz ki Arkeografya, bu dalları içine alan bir dağarcıktır.

Websitemizin amblemi, gövdesinin önü at ve arkası balık olan ve genellikle yılan gibi kıvrılan "mitolojik denizatı" (Hippokampos-canavar at) figürüdür.

Arkeografya’nın Yayın Politikası

Anlam ve kapsamını bu şekilde açıkladığımız Arkeografya, popüler bilimsel bir yayın tarzını benimsemiştir. Haber, makale, görüş, yorum ve diğer yazılar, objektif bakış açısıyla ve bilimsel esaslara bağlı kalınarak sunulacaktır. Bir dergi anlayışıyla yayınını sürdürecek olan websitemizin içeriğinin belgesel nitelikte ve özgün olmasına özen gösterilecektir.

Amacımız kültürün, kültürel eserlerin ve tarihin yeniden vurgulanması, topluma kazandırılması ve bir kamuoyu yaratılmasıdır. Bunun için websitemizin bir platform olacağına inanıyoruz.

Websitenin Yapısı

Arkeografya websitesi, belgesel dergi tarzında yayın yapar. İnteraktif (etkileşimli) bir websitedir. Okuyucularımız -üye olmak kaydıyla- yazar ve kayıtlı üye olarak websitemize katkıda bulunabilirler.

Dergi bölümünün ana konuları Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik'tir. Ayrıca Aktüalitede haberlere, duyurulara, yeni yayınlara, kültür-sanat ve turizm-çevre konularına yer verilecektir. Belirttiğimiz konularda popüler bilimsel makale veya aktüel haber, görüş, yorum gibi yazı ve fotoğraf yayınlamak isteyen okuyucularımıza sayfalarımız açıktır. Yazar kategorisinde üye olunduğu takdirde makale ve diğer gönderimleri site üzerinden gönderim formu ile ulaştırabilmek mümkündür. Yönetici editörün onayından sonra bu yazılar, yazarın adıyla kendi sayfasında ve ilgili bölümde yayınlanır. Ayrıca sitedeki iletişim formu veya başka e-posta ile de yazılar editöre gönderilebilir. Yazar üye kategorisine kaydolmak için lütfen yönetici editör ile iletişime geçiniz.

Belgesel bölümünde ise websitemize kayıtlı üyeler kendilerine ait bir sayfada, websitenin yayın politikasına ve kurallarına uygun olarak görüş ve düşüncelerini ifade ettikleri gibi belgeseller yayınlayabileceklerdir. Belgesel bölümü yorumlara açıktır.

Bize İlettikleriniz menüsündeki Konuk Defteri sayfası websitemiz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi, Tahribat var! sayfası tanık olduğunuz kültür varlıkları ile ilgili tahribat, bozulma ve benzeri uyarı ve bildirimleri, Serbest Kürsü sayfası iletmek istediğiniz şikayet, eleştiri, dilek ve önerilerinizi, Sezar'ın Hakkı sayfası ise takdir ettiğiniz ve onurlandırmak istediğiniz kişi ve kurumlar hakkında mesajlar içerecektir.

Arkeografya websitesi serbest erişimlidir. Herkes sitemize ulaşabilir, makaleleri ve diğer yazıları okuyabilir. İstendiği takdirde sitemize üye olunabilir. Kayıtlı üye kategorisinde olanlar blog yazabilir.  Blog yazılarına üyeler ve üye olmayanlar yorum yapabilir. Sadece yazar üyelerimiz dergi bölümünde konu makaleleri ve aktüel yazılar yayınlayabilir. Yazar üyelik talebinizi editöre iletebilirsiniz.

Sorumluluk, Telif ve Alıntılama

Yayınlanan her tür yazı, yorum ve diğer görsel materyallerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Site ve yöneticileri bunlardan sorumlu tutulamaz. Yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez. Yayınlanma amacıyla gönderilen yazı ve diğer materyallerin yayın hakkı websitemize aittir. Yazı ve diğer materyaller yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.

Websitemizde yayınlanan yazılar ile diğer görsel materyaller, kaynak gösterilmek veya websitemize link verilmek şartıyla başka site veya yayınlarda kullanılabilir. Ancak kaynak gösterilmeden veya link verilmeden yapılan alıntılarda yasal hakkımızı saklı tutarız.


(Yayın İlkeleri, Kurallar, Gizlilik ve Güvenlik konularını lütfen okuyunuz;

websitemize erişiyorsanız, koşullarımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz.)

KURALLAR

· Websitemizin yayın dili Türkçedir.

· Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Gerek görülmesi durumunda site editörleri yazı bütünlüğünü bozmayan küçük değişiklikler ve düzeltmeler yapabilir.

· Üyelerimiz ve okuyucularımız websitemize girmekle bütün kural ve ilkelerimizi kabul etmiş sayılırlar.

· Yazılar, özgün ve tercihen daha önce bir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlansa bile yeniden değerlendirilmiş olmalıdır.

· Websitemizde yayınlanan yazıların kullanılması halinde kaynak belirtilmesi veya websitemize link verilmesi gerekir.

· Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazar görüşleri sitemize mal edilemez.

· Yazıların yayınlanması site editörlerinin kararına bağlıdır. Yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmezler.

· Makalelerde yararlanılan kaynaklar belirtilebilir.

· Yazılar mevcut yasalara uygun olmak zorundadır.

· Yazılar insan haklarına ve inançlara saygılı olmalıdır.

· Sitede genel ahlaka aykırı, toplumda korku ve paniğe yol açacak, asılsız haber ve yazılara yer verilemez.

· Yayınlanan yazılarda özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı ilkeleri ihlal edilemez.

· Sitemizde farklı düşünce ve görüşlere yer verilmesi, çok sesliliğin sağlanması için esastır.

· İnsanlar dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi veya dini inanç, mezhep veya benzeri sebepler dolayısıyla hiçbir şekilde kınanamaz veya küçük düşürülemez.

· Toplumu şiddet ve teröre teşvik edici, ırkçı, bölücü, dinsel, etnik ve benzeri ayrımcılığa sevk edici ve kin, nefret duyguları uyandırıcı yazı yazılamaz.

· Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yazılara yer verilemez.

· Hiçbir şekilde özel amaç, özel çıkar ve ticari yazı ve görsel malzeme kullanılamaz. Reklam ve duyurular bu maddenin dışındadır.

· Yazılarda hiç kimse suçlu olarak gösterilemez.

· Yargıya intikal etmiş herhangi bir dava söz konusu olduğunda, davanın açılmasından hükmünün kesinleşmesine kadar, yargı kararını etkileyebilecek şekilde yazı yazılamaz.

· Yazılarda çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlara yer verilemez.

· Çocukların ve gençlerin istismarına yol açacak şekilde yazı yazılamaz.

· Sitemizde kişi ya da kuruluşların düzeltme ve cevap haklarına saygılı olunması ilkesine uyulur.

· Yorum yapanlar küfür, hakaret içeren, dil, din, ırk ayrımı yapan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunamazlar.

· Yasalara ve kurallara aykırı yorumların sorulmaksızın yetkililerce yayından kaldırılabileceği ve gerektiğinde IP adresinin adli makamlara verilebileceği bilinmek zorundadır.

· Her türlü soru ve sorunlarınızı iletişim formuyla websitemize bildirebilirsiniz.


(Yayın İlkeleri, Kurallar, Gizlilik ve Güvenlik konularını lütfen okuyunuz;

websitemize erişiyorsanız, koşullarımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz.)

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Kişisel Bilgiler

Sizi tanımlayan bilgileri açıklamak, tamamıyla sizin inisiyatifinizdedir. Kişisel bilgileriniz, internet ortamının yapısı gereği, yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın internette dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerdeki kullanımdan dolayı doğacak zararlardan websitemiz ve yöneticileri sorumlu değildir.

Üyeler Tarafından Gönderilen Yazı ve Diğer Materyaller

Websitemize ilettiğiniz veya gönderdiğiniz her tür yazı ve diğer görsel materyallerin gizli ve herhangi birinin mülkiyeti altında olmadığı varsayılacaktır. Websitemiz, bu gönderimlerle ilgili hiç bir yükümlülük üstlenmemektedir. Ancak bunları sitede yayınlamak üzere kullanabilecektir. Websitemizden herhangi bir şekilde yasadışı, tehdit edici, iftira içeren, aşağılayıcı, müstehcen veya yasalarla yasaklanmış yazı ve görsel materyaller yayınlanamaz.

Otomatik Olarak Toplanan ve Kişiyi Tanımlayıcı Bilgiler

Bazı durumlarda kişiye özel olmayan bilgiler toplanabilmektedir. Bu tip bilgilere örnek olarak, kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, websitemize linkle ulaştığınız diğer sitenin alan adı verilebilir.

Sabit Belleğinize Otomatik Olarak Konulan Bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi çerez (cookie) ya da benzeri türden dosyada olacaktır. Bu bilgiler bazı yönlerden sitelere yardımcı olmaktadır. Çünkü bu çerezler, siteleri ve reklamları ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemeyi sağlamaktadır. Bütün internet tarayıcılarda bu tür çerezleri sabit diskten silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak gibi seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakabilirsiniz.

Başka Sitelere Verilen Linkler

Websitemiz üzerindeki başka sitelere erişim linkleri, yalnızca size kolaylık sağlamak veya reklam amacıyla sunulmaktadır. Bu bağlantıları kullandığınız takdirde websitemizden çıkarsınız. Websitemiz bu siteleri ve içeriklerini denetlememektedir. Bu nedenle, bu sitelerin veya içeriklerinin yol açacağı sonuçlardan websitemiz sorumlu değildir. Websitemizle bağlantılı herhangi diğer bir siteye erişmeye karar verdiğiniz takdirde, bu erişimin tüm riskleri size ait olacaktır.

Sınırlılık

Bu sitede verilen bilgiler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. Her halde websitemiz zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Sitemizde yer alan bütün hizmetleri, sayfaları, bilgileri, yazıları ve görsel materyalleri önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutarız.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsünden hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflardan hiçbir şekilde websitemiz ve yöneticileri sorumlu değildirler.

Hem bu siteden yapılan bağlantının ve hem de bu siteden diğer sitelere yapılan bağlantıların riski kullanıcıya aittir.

Sorumluluk Alma

Bu siteye girerek, yukarıda belirtilen koşullara bağlı olmayı kabul etmekte ve burada açıklanan sorumlulukları üstlenmektesiniz.

Eğer bu koşulları kabul etmiyor ve sorumlulukları üstlenmiyorsanız, lütfen bu siteden ayrılınız ve sitemize erişmeyiniz.

 

ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.