24Nisan2018

YAZARLAR LÜTFİYE GÖKTAŞ KAYA (Yrd. Doç. Dr.) Mevlevilik Felsefesinden Yola Çıkarak Din-Sanat İlişkisi (*) - Sayfa 5

Mevlevilik Felsefesinden Yola Çıkarak Din-Sanat İlişkisi (*) - Sayfa 5

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Mevlevilik Felsefesinden Yola Çıkarak Din-Sanat İlişkisi (*)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar

KAYNAKÇA

BUHARİ, Muhammed b. İsmail al-Cufi, Sahâh-i Buhari ve Tercemesi, (Çev.Mehmet Sofuoğlu), İstanbul 1987.

CÜRCANİ, Şerif Ali b. Muhammed el, Kitabü’t-Ta’rifat, Beyrut, tarihsiz.

EFLAKİ, Ahmet, Ariflelerin Menkıbeleri, C.I-II., İstanbul 1973.

ELIADE, Mircea, Kutsal ve Dindışı, Ankara 1991.

ELMALILI, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C.V., İstanbul 1979.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlevi Abad ve Erkanı, İstanbul 1963.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, İstanbul 1983.

GRABAR, Oleg, İslam Sanatının Oluşumu,  (Çev. Nuran Yavuz), İstanbul 1988.

İSFAHANİ, Hüseyin b. Muhammed Ragıp el,  el Müfredat fi Garibi’l Kur’an, İstanbul 1986.

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, Cilt I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988.

MAARİF SULTAN VELED, Şark İslam Klasikleri, İstanbul 1993.

ORAL, M. Zeki, “Eşrefoğlu Camine Ait Bir Kandil”, Belleten,  XXIII:113-118, Ankara 1959.

SAMANCIGİL, Kemal, Bektaşilik Tarihi.  Aslı, Doğuşu, Özü, İçyüzü, Kolları, Büyükleri, Edebiyatı, Güzel Sanatları,  İstanbul 1945.

(*) GÖKTAŞ KAYA, Lütfiye, “Mevlevilik Felsefesinden Yola Çıkarak Din-Sanat İlişkisi”, Ulusal Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 14–16 Aralık 2006, Bildiriler Kitabı, Konya 2007, s.477-486.ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.