YAZARLAR EDİTÖRDEN Arkeolojide istihdam nasıl yaratılır

Arkeolojide istihdam nasıl yaratılır

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 

Bu yazı, arkeoloji mezunlarının istihdamına yönelik bazı öneriler ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Cumhuriyet gazetesinin dünkü (16 Temmuz 2013) "Arkeoloji cennetinde arkeologlar işsiz" başlıklı Aslı Uluşahin'in haber analizinde, arkeoloji mezunlarının durumu ve kazılarla ilgili kısa değerlendirmelerde bulunulmuş. Çok yerinde tespitler yapılmış. Elbette değinilen sorunlara katılmamak mümkün değil. Ancak çözüm için belirli bir program dahilinde çaba gösterilmesi gerekir. Zaten haber analizin sonunda istihdam sorununun çözümü açısından belli başlı öneriler getirilmiş. Nedir bunlar:

"Her belediyede en az bir ören yeri var. Belediyeler kendi bölgelerindeki ören yerlerini koruma amaçlı arkeolog istihdam etmeli.

Arkeologlar görevlendirilmeyince, pek çok alan defineciler tarafından talan ediliyor, bulunan tarihi eserler yurtdışına kaçırılıyor. Sonrasında da ülkeye geri kazandırmak için uzun ve maliyetli bir hukuk sürecinden geçiliyor. Bunu önlemek için gümrük kapılarında arkeolog ve sanat tarihçileri görevlendirilmeli.

Türkiye’de hızla kurtarma kazısı ekibi oluşturulamadığı için çeşitli kuruluşların sponsorluğunda yurtdışından kazı ekipleri getiriliyor. Kurtarma kazıları için ilgili kurumlar, kuruluşlar ve belediyeler bünyesinde ekipler oluşturulmalı, bu amaçla arkeolog istihdam edilmeli.

Arkeoloji Meslek Yasası çıkarılmalı, kamu ve ilgili kurumların arkeolog istihdam etmesi yasaya bağlanmalı.

Hükümetin kazılar üzerindeki baskısı ortadan kaldırılmalı ve kazı çalışmaları için ayrılan ödenekler artırılmalı."

Haber analizde bu öneriler, Prof. Dr. Nuran Şahin, arkeoloji alanındaki araştırmacılığıyla tanınan aynı gazetenin yazarı Özgen Acar ve bu alanda pek çok kitaba imza atmış Doç. Dr. İsmail Gezgin ile işsiz arkeolog Özlem Akbaş Önsoy'dan görüşler alınarak hazırlanmış. Çeşitli açılardan istihdamın çözümü sorununa yaklaşılmış.

Bence de bu sorunun kısa vadede ve acil olarak çözülmesi, buradaki maddelerin tez zamanda ele alınarak uygulanmasına bağlı. Ancak benim burada dikkati çekmek istediğim bir husus var. İstihdam sorununa çözüm olarak önerilen yukarıdaki maddelerden "Arkeoloji Meslek Yasası çıkarılmalı, kamu ve ilgili kurumların arkeolog istihdam etmesi yasaya bağlanmalı." önerisi aslında çözümü uzun vadeye yayacak bir çerçeve içeriyor. Özellikle Arkeoloji Meslek Yasasının meydana getirilmesiyle, arkeologların istihdamı, mesleğin çerçevesinin çizilmesi ve meslek güvencesi bakımından önemli kazanımlar elde edileceğini düşünüyorum.

Yine bu yasaya bağlı ve ona ilişkin olarak meslek odalarının tesisi, arkeologlar için bir milat olacaktır. Arkeologlar odasının kurulması ile mesleğin sahiplenileceği aşikardır. Bu oda arkeologların hakkını ve hukukunu koruyacak, mesleği iyi bir düzeye çıkarmaya gayret gösterecektir.  Ama oda kurulması için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Arkeologların oda kurabilmesini mümkün kılacak düzenlemelerin yapılması ve uygun bir sistemin oluşturulması sağlanmalıdır. Bunun için mevcut mevzuat izin vermiyor. Ancak bu mevzuatın, oda kurulmasının önünü açacak şekilde değiştirilmemesi için de bir neden göremiyorum.

Arkeologların odalaşmaya gitmesinin altyapısını oluşturacak yönde yazarın naçizane bir önerisi olacak. Önce mevcut uygulamayı hatırlayalım. Bilimsel bir kazı, bir akademisyenin başkanlığında yapılıyor. Kazı başkanı, bir kazının herşeyinden sorumlu oluyor ve kazının birbirinden ayrı olan bütün yönleriyle ilgileniyor ve ayrı ayrı mesai harcıyor. Bu da hem zaman ve emek kaybı oluyor, hem de rantabiliteden uzaklaşılıyor. Kazının organize olması konusunda bazı sıkıntıların yaşanmasının, gerçek işi bilim olan akademisyenlerin bu sıkıntılarla uğraş vermesine yol açıyor. Yani bilimsel bir kazıda idari konular, lojistik işler ve bilimsel çalışmalar at başı gitmek zorunda. Bu birbirinden farklı konularda eşgüdüm olması kazının selameti açısından çok önemli. Ayrıca eşgüdümlü bir kazının verimi daha fazladır. Kısacası kazı bir organizasyon işidir.

Bir de müzelerin yaptığı kazılara değinmekte yarar var. Çoğu müze bu kazılarda personel sıkıntısı çekmektedir. Müze kazıları bu sebeple bazı zamanlarda yapılamamaktadır.

Kazı bir organizasyon işi dedik. Bir organizasyonda koordinasyon çok önemlidir. Bunun için ayrı ayrı konularda yetişmiş elemanlar gereklidir. Bu elemanlar sadece kendi işini yapacaklar ve uyum içinde bir bütünü tamamlamaya çalışacaklardır. Böylece bir ekip, üzerine aldığı bir görevi hakkıyla yerine getirecektir.

Bu kısa açıklamadan sonra şöyle bir öneri getirilebilir: Bilimsel kazılar, akademisyenlere ve müzelere destek olacak şekilde yeni kurulacak arkeoloji (kazı) büroları vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir. Kazı işi, akademisyenlerin ve müzelerin görev alanından ayrılmalıdır. Akademisyenler veya müzeler kazı yapacakları zaman bir arkeoloji bürosu ile anlaşmaya varmalı ve kazılar yine bir akademisyenin bilimsel başkanlığında ama arkeoloji bürosunun uygulaması ile gerçekleştirilmelidir. Burada kazı tamamen akademisyenin bilimsel başkanlığında yürütülecek, kazının sahibi elbette o akademisyen olacaktır, ama bir organizasyon kazıyı yönetecektir. Bu organizasyon ise bir arkeoloji bürosu olacaktır. Müzeler de kurtarma veya sondaj kazılarında arkeoloji bürolarından yararlanacaktır. Bilimsel kazılar arkeoloji büroları marifetinde yapılacak, başka türlü yapılamayacaktır. Hatta izinli define kazıları bile ancak böyle bir büro tarafından yapılmalıdır.

Arkeoloji büroları nasıl olacaktır? Bunun için çeşitli fikirler geliştirilebilir. Çalışma şartları ve şekilleri bir kanunla düzenlenmelidir. Ama konunun anlaşılması bakımından bazı varsayımlar ortaya konulabilir.

Arkeoloji büroları gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmalıdır. Kuruluşu, arkeolojinin özellikleri göz önünde bulundurularak diğer meslek bürolarının yapıları gibi vergi veren özel sektör şeklinde olmalıdır. Büro açabilme izin ve çalışma kıstasları saptanmalıdır. Örneğin bir büro açabilmek için master şartı getirilebilir. Ayrıca büroda belli bölümlerin mezunları istihdam edilmelidir. Bunlar arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, mimarlık, haritacılık vb. alanda olmalıdır. Yapılan kazının niteliğine göre elemanlar belirlenebilir. Büro, belirlenecek olan asgari şartları taşımalıdır. Bir akademisyen veya müze, bakanlıktan kazı izni aldığı zaman kendi amacına uygun ve istediği şartları taşıyan, anlaşma yaptığı bir arkeoloji bürosu ile çalışmakta serbesttir. Maliyet, bakanlıktan alınan kazı ödeneğinden veya diğer gelirlerden (bağış vb.) karşılanabilir. Büro, üzerine aldığı kazı hizmetini, idari ve lojistik iş ve işlemleri ile birlikte bilimsel kriterlere göre gerçekleştirecek ve kazı sahibinin bilimsel yönetimi ve sorumluluğunda, idareten de ona bağlı olarak görevini yerine getirecektir. Kazının denetimi, kazı sahibi akademisyenin yanında bakanlık temsilcisindedir. Çalışma şekil ve şartları, çıkarılacak yasadan sonra kapsamlı olarak düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenebilir.

Arkeoloji bürolarının ne gibi yararları olabilir? Öncelikle günümüzde sorun haline gelmiş arkeologların istihdamına kalıcı bir çözüm sunabilir. Hemen hemen her üniversitede açılan ve açılmakta olan arkeoloji bölümlerinin öğrencilerinin ne için yetiştirildikleri bir anlam kazanabilir. Bu sayede devletin o kadar masraf edip yetiştirdiği bir değer olan bir meslek mezununun eğitim aldığı alanda iş bulması sağlanmış olur. Böylece kaynak israfının önüne geçilir.

İkinci olarak, akademisyenlerin bilimsel görevlerinin haricinde işlerle meşgul olunmasının ve güç ve dikkat dağılmasının önüne geçilebilir. Akademisyenler sadece bilimsel çalışmalar ile iştigal olurlar. Kazı için gereken çeşitli meşguliyetlerden azade olurlar. Akademisyenler salt kazılarını takip ve idare ederler veya ettirirler. Ayrıca, çeşitli kazılarda oluşabilecek ayrıcalık ve eşitsizlikler giderilebilir.

Üçüncü olarak, akademisyenlerin üniversitelerde eğitim verdikleri zamanın dışında ve çoğu zaman kısa süreli olan kazı, uzun bir zamana yayılır. Böylece kazılar daha hızlı ilerleyebilir. Daha fazla kazı yapılabilir. Arkeolojiye daha büyük katkılar mümkün olabilir.

Dördüncü olarak, personel eksiklikleri bulunan müzelerin kazı yükümlülüğü, arkeoloji bürolarına geçer. Kurtarma ve sondaj kazıları bu bürolar tarafından gerçekleştirilerek, müzelerin asli görevlerine dönmelerinin yolu açılır.

Bu arada arkeoloji vb. bölüm öğrencilerine staj şartı getirilmeli ve stajları arkeoloji bürolarında yaptırılmalıdır.

Ayrıca arkeoloji büroları, gerçek veya tüzel kişilerin yükümleneceği kazı alanlarının bilimsel kazılarını, bir üniversitenin ilgili bölüm başkanlığının sorumluluğunda gerçekleştirebilir. Gerçek veya tüzel kişiler, prestij kazanmaları maksadıyla kazı projelerine yönlendirmek için teşvik edilmelidir. Örneğin, gerçek veya tüzel kişi, maliyetini karşılayacağı bir kazının giderlerini vergi indiriminde kullanabilir. Kazıdan çıkan eserleri, prestij maksadıyla kurup işleteceği bir müzede sergileyebilir. Ancak eserler her halükarda devlete ait olacaktır. Her türlü denetim bakanlık tarafından sağlanacaktır.

Arkeoloji büroları kazançları itibarıyla vergiye tabi olacaklardır. Bu bürolarda çalışan arkeologlar, bağlı oldukları oda vasıtasıyla mesleklerinin hak ve hukukunu savunacaklardır.

Bu anlatılanlar elbette mevcut sorunun çözümünü değişik bir açıdan ele alma gayretini gütmektedir. Bu düşünceler geliştirilebilir. Daha değişik çözümler üretilebilir, bunlar kamuoyuna sunulabilir ve sunulmalıdır da. Mesleğin bir vechesinde var olan sorunlar o mesleği icra edenleri ilgilendirmelidir. Ancak daha da fazlası, sorunu ortaya çıkarıp büyütenleri düşündürmelidir. Bir çıkar yol muhakkak vardır.

ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.